Δεν ξέρω ακόμα και γιατί είμαι εδώ.

Why is “και” necessary here?