Το κρεβάτι της είναι δίπλα στον τοίχο.

her bed?, έτσι δεν είναι?