Τώρα, δεν είναι η ώρα.

Why the comma after τώρα.

1 Like