היא עושה מה שהיא רוצה.

wrong - sounds like “he does what he wantts but she be she does as she wants”