Tomowi trudno jest jeść z nową protezą.

proteza f.noun = 1] prosthesis, artificial limb. 2] denture