Tom zwykle sypia w tym pokoju.

  • sypiać ‑am ‑asz (impf) (freq) = to sleep (regularly, habitually)