Tom zwinął żaluzje i popatrzył na widok za oknem.

  • żaluzja f.noun = shutters, blinds
  • zwinąć ‑nę ‑niesz pf, impf zwijać 1] roll up, wind up. furl (sails). 2] steal.
  • & się = to squirm, writhe (in pain)