Tom został zatrzymany na przesłuchanie. (Sentence Note)

  • zatrzymany (mp noun, declinated as an adj) = a detainee
  • zatrzymać ‑am ‑asz (pf), (impf) zatrzymywać ‑muję ‑jesz = to stop, keep, detain, apprehend.
  • & się = to stay, stop
1 Like

zatrzymany adj = detained