Tom został zatrzymany jako podejrzany. (Sentence Note)

  • zostać zatrzymany = to become detained, to be held, to be arrested