Tom znalazł się na środku pokoju.

  • znaleźć znajdę ‑dziesz znalazł ‑leźli pf, impf znajdować ‑duję ‑jesz = to find
  • & się = be found, be located, find o.s. (idiomatic - to unexpectedly/unintentionally do s.t. or experience s.t.)