Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.

odrzucić ‑cę ‑cisz pf, impf odrzucać = to cast off, away, reject, rebuff (eg an offer)