Tom zjadł w ciszy. (Sentence Note)

  • cisza f.noun = quiet, silence, calm, lull
  • ciszyć ‑szę ‑szysz impf, pf ściszyć (trans) = quiet down, silence.
  • (intrans) & się quiet oneself down, calm down
  • cichość f.noun = quiet, quietness
  • cichy (aj) quiet, low (voice). av cicho! quiet! hush! cicho bądź! be quiet!