Tom zjada wszystko, co Mary przed nim postawi.(Sentence Note)

postawić -wię -wisz (pf), (impf) stawiać = to place, locate, stand, pose

1 Like