Tom zgłosił swoją kandydaturę na gospodarza klasy.

  • kandydatura f.noun = candidacy