Tom zginął w pożarze. (Sentence Note)

  • pożar (mi noun) = fire, conflagration, blaze