Tom zerwał się na równe nogi. (Sentence Note)

  • równy aj = equal, level. av równie equally
  • zerwać się na równe nogi = phrase = to jump to one’s feet (to get up suddenly)