Tom zerwał jabłko z drzewa. (Sentence Note)

  • zerwać zerwę -wiesz (pf), (impf) zrywać =1] tear off. 2] z + Instr = break off with, split up with, separate from