Tom zerknął pod stół.

zerkać ‑am ‑asz impf, pf zerknąć ‑nę ‑niesz na +A = to glance at, peep at