Tom zdjął mięso z grilla. (Sentence Note)

zdjąć zdejmę zdejmiesz zdejmij zdjęła (pf), (impf) zdejmować zdejmuję -jesz = to take off, remove