Tom zdjął książkę z półki i podał ją Mary.(Sentence Note)

  • zdjąć zdejmę zdejmiesz zdejmij zdjęła (pf), (impf) zdejmować zdejmuję -jesz = to take off, remove