Tom zdecydował pogodzić się z Mary. (Sentence Note)

  • pogodzić ‑dzę ‑dzisz ‑godź pf = to reconcile.
  • & się + z + Instru = to become reconciled to, accept