Tom zdaje się mieć zły dzień. (Sentence Note)

Note: zdać (zdam zdasz zdadzą) (pf), (impf) zdawać (zdaję -jesz) take (pf) pass) an exam. ~ relację z+Genitive give a report on. ~ się (3rd person only) seem, appear