Tom zawsze przejmuje się sprawami, które nie są aż tak istotne. (Sentence Note)

  • istotny aj essential. av istotnie really, truly, indeed