Tom zawsze ma wędkę w samochodzie.

  • wędka ‑dek f.noun = a fishing rod (including line, reel and hook)