Tom zaczął walić w drzwi.(Sentence Note)

walić -lę -lisz (impf), (pf) walnąć -nę -niesz = hammer, pound/bang, bring down, overthrow. (w + Accusative) knock, pound/bang (on). ~ się fall down, tumble down