Tom zaczął krzyczeć o pomoc. (Sentence Note)

  • krzyczeć (-czę -czysz krzyczą) (impf), (pf) krzyknąć (-nę -niesz) or pokrzyknąć = to cry out, shout, yell
  • krzyczący (adj) = blaring, glaring, blatant
  • nakrzyczeć (-czę -czysz) (pf) = to berate. ~ się = raise a hue and cry
  • okrzyczany (adj) = acclaimed, renowned. notorious
  • okrzyczyć (-czę -czysz) (pf) = to proclaim (negatively). ~ kogoś zdrajcą = to proclaim s.o. a traitor
  • krzyk (mi noun) = a shout, scream, cry
  • krzykliwy (adj) vociferous, noisy, blatant, loud, gawdy (color, clothes). (adv) krzykliwie
  • krzykacz (mp noun) = a ‘tub-thumper’ (a noisy, ranting, public speaker)