Tom wytłumaczył Mary okoliczności.

  • okoliczność f = a circumstance
  • zbieg mi 1] fugitive, escapee 2] confluence. zbieg okoliczności = a coincidence