Tom wysadził most w powietrze.

  • wysadzić ‑dzę ‑dzisz wysadź pf, impf wysadzać = to let off, put out, drop off.
  • & w powietrze = to blow up