Tom wyraził jasno, że nie chce mnie tutaj. (Sentence Note)

  • wyrazić ‑rażę ‑zisz pf, impf wyrażać = to express, articulate.
  • & się = to express o.s.