Tom wykonuje większość pracy samemu. (Sentence Note)

  • wykonać ‑am ‑asz pf, impf wykonywać ‑nuję ‑jesz = to execute, carry out, perform
  • wykonanie n.noun = performance, execution.
  • wykonalny aj = doable, feasible, workable.
  • wykonalność f.noun = feasibility