Tom wyjechał z miasta wczoraj późno w nocy, żeby uniknąć aresztowania. (Sentence Note)

  • unikać ‑am ‑asz impf, pf uniknąć ‑nę ‑niesz + Gen = to avoid, escape, evade, shun, shirk
  • aresztowanie n.noun = arrest
  • aresztowany aj = arrested, under arrest. As mp.noun, = a prisoner, arrestee, person under arrest
  • aresztować ‑tuję ‑jesz impf, pf zaaresztować = to arrest