Tom wygłosił wczoraj bardzo długie przemówienie.

wygłosić ‑szę ‑sisz pf, impf wygłaszać = to make or deliver a speech, proclaim, preach