Tom wkrótce przybędzie. (Sentence Note)

  • przybyć -(będę -będziesz) (pf), (impf) przybywać = to arrive, to reach a destination. + Gentive = increase