Tom wielokrotnie próbował dodzwonić się do Marii. (Sentence Note)

  • wielokrotny aj = repeated. av wielokrotnie = many times, repeatedly