Tom widział, jak Mary zmierza do lasu. (Sentence Note)

Note: zmierzać (-am -asz) (impf) do+Genitive = to head toward, tend toward, drive at

1 Like