Tom wciąż nie wie co się stało. (Sentence Note)

wciąż adv = continually, still

1 Like