Tom var en av de lyckligt lottade.

English Translation

Tom was one of the lucky ones.

why “de lycklift lottade”, varför inte "de lyckliga "

It’s because “lyckligt” is acting as an adverb to the participle “lottade”. It should be noted that “Tom var en av de lyckliga” means “Tom was one of the happy ones”, as “lucky” and “lycklig” are false friends.

tack så mycket för ditt svar

1 Like