Tom ustawił alarm na swoim zegarku. (Sentence Note)

ustawić ‑wię ‑wisz pf, impf ustawiać = to arrange, place, set, set up, align, establish