Tom usiłował mnie zabić.

  • usiłować ‑łuję ‑jesz impf +infin = to try to, endeavor, attempt