Tom umieścił znak na ścianie. (Sentence Note)

umieścić umieszczę ‑ścisz (pf), (impf) umieszczać = 1] place 2] insert (in newspaper). 3] invest (money)