Tom umieścił walizki w samochodzie. (Sentence Note)

NOTE: umieścić (umieszczę -ścisz) (perfective), (impf) umieszczać = to place, insert (in newspaper), invest (money)