Tom tylko stał tam, patrząc, jak Mary przegląda się w lustrze.

  • przejrzeć ‑rzę ‑rzysz pf, impf przeglądać = to look through.
  • & się = to look at o.s. (in mirror)