Tom twierdzi, że może wypić butelkę whisky i się nie upić. (Sentence Note)

  • upić upiję ‑jesz pf, impf upijać = to intoxicate, get s.o. drunk.
  • & się = to get drunk
  • pijany adj = drunk