Tom stwierdził, że artykuł jest ciekawy. (Sentence Note)

stwierdzić ‑dzę ‑dzisz (pf), (impf) stwierdzać = to ascertain