Tom strzelił do Mary z kuszy.

kusza f.noun = crossbow