Tom stracił panowanie nad sobą i uderzył Mary.

  • panowanie = n.noun = control (in this context)
  • stracić nad sobą panowanie = to lose one’s self-control / to lose one’s temper