Tom stara się oczywiście spowodować problemy. (Sentence Note)

  • powodować ‑duję ‑jesz impf, pf spowodować 1] cause. 2] + Instr = to induce, manipulate.
  • & się + Instr = to be led by