Tom stanął nieruchomo, słuchając uważnie.

  • nieruchomy aj = immobile, motionless, still, static. av nieruchomo
  • nieruchomość f.noun = fixedness. pl real estate