Tom sprawił mi zawód. (Sentence Note)

Note: zawód (-wodu) mi 1). trade, profession, occupation. 2). disillusionment, disappointment.

  • sprawić -wię -wisz (pf), (impf) sprawiać = cause, occasion, acquire. butcher