Tom skulle ha dratt når han hadde sjangsen.

English Translation

Tom should’ve left when he had the chance.

Is “sjangsen” a dialectal spelling of “sjansen”?